štvrtok, januára 18, 2007

Stačí ponechať trhu priestor

Pri hodnotení úrovne bytovej výstavby a bývania ako takého na Slovensku sa stav u nás často porovnáva so situáciou v rozvinutejších krajinách Európy. „Zaostávame“ v objeme bytovej výstavby, ako aj kvalite existujúcich a nových príbytkov. A zvyčajná odpoveď na otázku čo s tým, znie: „Štát musí pomôcť. Výstavbou nájomných bytov pre mladé rodiny, podporou hypotekárnych úverov pre ľudí s nízkymi príjmami, dotáciami na rekonštrukcie, ...“ Nejaký prostriedok sa vždy nájde. Veď peniaze sa do rozpočtu len tak sypú, tak prečo nerozdávať?

Úroveň bývania vždy úzko súvisí s kvalitou životnej úrovne. A keďže príjmy na Slovensku budú ešte pár desiatok rokov dobiehať tie v západnej Európe, o nič kratší čas to nebude trvať ani štandardu bytov. Napomôcť tomu môže rozvinutý a fungujúci rezidenčný trh. Ten však nebude fungovať vďaka najrôznejším dotáciam od výmyslu sveta, ale najmä prostredníctvom vytvorenia trhového prostredia. Jasne určené vlastnícke práva, ich ľahké vymáhanie, nenarúšaný prenos majetku na iné osoby, rozšírené formy poistenia (napríklad stavebných závad pri kúpe nehnuteľnosti), kvalitné oceňovanie, hodnotenie stavebnej kvality, či pestrá ponuka hypotekárneho financovania. To všetko sú oblasti, (na základe) v ktorých je súkromný sektor schopný ponúkať riešenia v prospech ľudí a ktoré v rastúcich krajinách západnej Európy fungujú. A zo strany štátu stačí málo – len mu v tom nebrániť.

Hypotekárne pôžičky sú podstatným impulzom rozvoja rezidenčného trhu. A hoci sa tento nástroj financovania u nás značne rozšíril, ani so štátnou podporou nedosahuje taký význam ako na západe. Príčinou vysokých úrokov finančných inštitúcií (okrem sadzby centrálnej banky) môže byť nutnosť pokrytia stále značného rizika (chýbajúca „história“ klienta).

Vládou dotované hypotéky môžu mať na trhu presne opačný efekt. V situácii, keď ponuka bytov je stále minimálna, môžu vyvolať ešte silnejší dopyt. Ten bude tlačiť na zvyšovanie cien (aj celkovej inflácie) a bývanie sa stane ešte menej dostupné.

Bývanie nevyžaduje riešenia založené na dotáciach. Práve naopak. Vhodný príklad sa núka v súvislosti s niektorými stavebníkmi avizovaným nedostatkom pracovných síl v tomto odvetví. Kvôli tomu budú nútení obmedzovať alebo rušiť niektoré kontrakty. Aký to paradox! Na Slovensku je značný nedostatok bytov, stále vysoká miera nezamestnanosti, dobre naštartovaná ekonomika, súperiaci záujemcovia o kúpu bytov, ale málo ľudí ochotných zarábať peniaze na stavbách. Príčina? Pozrite sa, o koľko vzrástli dávky v nezamestnanosti.

Pri hľadaní riešení je možné sa poučiť aj na krajinách južnej Európy. Podmienky na bývanie v Grécku, Španielsku, Portugalsku boli pred pár desiatkami rokov len málo porovnateľné so súčasným stavom. S rastúcou prosperitou a rozvojom štandardného trhového prostredia sa dokázali dotiahnuť na úroveň ich susedov. Kľúčom bolo vytvorenie podmienok pre fungovanie trhu, nie kozmetické organizačné úpravy pri udeľovaní dotácií, ani zmena účelu podpory. Hypotekárny trh zaznamenal rozmach v Taliansku potom, čo bolo uľahčené veriteľom domôcť sa svojich pohľadávok cez súdy.

Konkurencia v oblastiach súvisiacich s bývaním - od stavebníctva, financovania, sprostredkovania, poisťovníctva, až po oceňovanie, dokáže divy. Stačí jej ponechať priestor.

(Článok je publikovaný v týždenníku Trend č.3/2007)