pondelok, januára 08, 2007

Plytvajú libertariáni časom?

Lew Rockwell o zdanlivo márnom úsilí libertariánov.

„Prečo je všetka naša snaha niekedy márna? Čo robíme zle? Plytváme časom publikovaním, konferenciami, bádaním, komentármi, rozsiahlymi webovými prezentáciami, verbovaním mladých ľudí? Znamenajú vôbec naše vzdelávacie snahy niečo?“

„Trénoval alebo schádzal by sa vôbec tím, ktorý je presvedčený, že prehrá každú hru? Investoval by podnikateľ presvedčený o tom, že zbankrotuje, niekedy čo len halier?“

„Treba sa pozrieť na neviditeľné prínosy aktivizmu na strane slobody. Musíme sa pozrieť na etatizmus, ktorý nezažívame a ako by svet vyzeral, ak by nebolo snahy libertariánov.“

„Väčšinou je ťažké tento dopad zmerať a niekedy dokonca obtiažne nájsť. Myšlienky sú ako kamene padajúce do vody a vytvárajúce vlny v toľkých smeroch, že nikto nevie odkiaľ pochádzajú.“

„Ak si myslíte, že na verejnej mienke byrokratom a politikom nezáleží, uvažujte znova. Sú vystrašení z dojmov, ktoré má verejnosť z ich práce. Môžu byť úplne demoralizovaní verejnou opozíciou.“

„Žiaden štát nie je liberálny z podstaty, vravel Mises. Každý štát chce riadiť všetko. Ak to nerobí, hlavný dôvod je v tom, že slobodní vzdelaní ľudia mu v tom bránia. Ak by to bolo inak, prečo by štát tak silne dbal o potláčanie myšlienok s ktorými nesúhlasí? Prečo by existovala politická cenzúra? Prečo by sa štát vôbec zaoberal propagandou?“

„Na myšlienkach záleží. Viac ako si myslíme. Prečo nevyhrávame? Pretože nekonáme dostatočne a naše rady nie sú dostatočne veľké. Musíme robiť to čo doteraz v oveľa väčšom rozmere. Musíme používať stále lepšie argumenty v záujme slobody. A musíme byť trpezliví. Náš čas príde za predpokladu, že nebudeme počúvať hlasy beznádeje.“