piatok, februára 29, 2008

200 rokov Lysandera Spoonera (1808 – 1887)


"If those persons, who fancy themselves gifted with both the power and the right to define and punish other men’s vices, would but turn their thoughts inwardly, they would probably find that they have a great work to do at home; and that, when that shall have been completed, they will be little disposed to do more towards correcting the vices of others, than simply to give to others the results of their experience and observation."

- Lysander Spooner


streda, februára 27, 2008

Omyly zákazu fajčenia

Prečo aj nefajčiar nesúhlasí so zákazom fajčenia v reštauráciach a baroch (od budúceho roka).

pondelok, februára 25, 2008

Raz s tým alkoholom zametieme!

Pani poslankyňa Tóthová opäť perlí nápadmi. Nazdravie, nech žije víťazný február!

streda, februára 20, 2008

Čo majú spoločné komunizmus, nacizmus a environmentalizmus?

Potláčanie záujmov jednotlivca v prospech kolektívu. Štátu, árijskej rasy, či planéty. Prírodizmus je recykláciou uvedených dvoch izmov.pondelok, februára 18, 2008

Lysander Spooner (1808 – 1887)

"Every man must necessarily judge and determine for himself as to what is conducive and necessary to, and what is destructive of, his own well-being; because, if he omits to perform this task for himself, nobody else can perform it for him. It is a law of Nature that to get knowledge, and to incorporate that knowledge into his own being, each individual must get it for himself. Nobody, not even his parents, can tell him the nature of fire, so that he will really know it. He must himself experiment with it, and be burnt by it, before he can know it."

 - Lysander Spooner

streda, februára 13, 2008

Na margo

Johny Munkhammar sa aspoň čiastočne prihlásil k tradícii rakúskej ekonomickej školy. Ako dodáva Stefan Karlsson: Lepšie neskôr ako nikdy.

pondelok, februára 11, 2008

Mýty o libertarianizme

Málo známa esej Murray Rothbarda z roku 1979 o mýtoch sprevádzajúcich libertariánov.

štvrtok, februára 07, 2008

How Far Is U.S. From the Bottom?

Just look at this chart and things become clearer. Although some economists say turning point is in sight, it is only their wishfulness. From 2000 home prices had stuck out long-term level and kept going up till 2006. The spike had never happened in modern U.S. history, according to data dating back to 1890 that Yale University economist Robert Shiller compiled for the second edition of his book „Irrational Exuberance“.

Americans are now only a few meters behind the start-line of way to stormy fall. Home prices could sink an additional 25% over the next years, returning values to their 2000 levels in inflation-adjusted terms. "We now see potential for another 25% to 30% downside over the next two years," says David A. Rosenberg, North American economist for Merrill Lynch, who until recently had expected a much smaller slide.

According to an analysis by Zillow.com, the real estate Web site, a further 20% decline in prices nationwide would mean that two-thirds of people who bought in the past year would owe more than their homes would be worth, meaning they couldn't take out cash if they wanted to.

Source: BusinessWeek


streda, februára 06, 2008

O neznanosti teórie hospodárskych cyklov

K veciam súvisiacim s tzv. hypotekárnou krízou a jej dôsledkom sa vyjadruje už takmer každý. Do kompletnej zbierky slovenských analytikov chýbal naozaj už len pán Staněk z vládou váženej inštitúcie SAV.

„Hlavným dôsledkom finančnej krízy v Európe je nárast problémov s likviditou v bankovom sektore, čo sa odzrkadľuje v poklese ochoty poskytovania úverov. Dôsledkom problémov s likviditou je koncentrácia a sťahovanie likvidity bankami z ich dcérskych spoločností. Slovenského bankového sektora sa preto kríza dotkne iba sprostredkovane, práve cez sťahovanie likvidity materskými spoločnosťami bánk, nie nárastom objemu nesplácaných úverov.“

„Súčasná finančná kríza podľa Staněka v plnej miere odhalila život obyvateľov na dlh, ktorí podľa neho znižujú svoje výdavky, aby si zabezpečili dostatok zdrojov na splácanie úverov.
Podľa neho finančná kríza ešte nedoznela a bude pokračovať,“ toľko citácia zo Sity. A potiaľto je možné s pánom Staněkom súhlasiť.

V čom sa však ekonóm mýli: „...v súčasnosti finančnú krízu už nie je možné "ustrážiť" národnými vládami. Preto je podľa neho dôležité zamerať sa na novú finančnú architektúru Európskej únie a taktiež celého sveta, s cieľom "vyčistiť svetové finančné vody". Dôraz bude v budúcnosti potrebné klásť aj na dobudovanie ďalších kontrolných mechanizmov.“

Pán Staněk (ale i ďalší tzv. ekonómovia) sa prudko mýli. Predovšetkým vôbec nikto nehovorí o príčinách hypotekárnej krízy. Lacné úvery vznikli predsa z dôvodu svojvoľného manipulovania úrokovou sadzbou centrálnou bankou, vládnymi heslami „dom pre každého“, tlačením umelých papierikov, z čoho vznikali neefektívne investície firiem. Jednoducho ľudia ani podnikatelia nepoznali reálnu cenu peňazí, ktoré si požičiavali. Teraz prichádzajú dôsledky a ďalším znižovaním úrokovej sadzby FED-u sa budú len prehlbovať. Trh sa potrebuje prečistiť od zlých investícií, ale centrálna banka (štát) mu to neumožňuje.

Chcieť od národnej (európskej, svetovej) vlády, aby naprávala to čo zapríčinila, je choré. To je ako žiadať o neustály dozor nad zlodejom iného zlodeja. Riešenie existuje. Zrušenie centrálnej banky (každej) a návrat k zlatému štandardu.

pondelok, februára 04, 2008

Prečo sa Briti začínajú vyhýbať bytom v Bratislave?

Nestačia zarábať ani na tie svoje na ostrovoch. Check it out! Via: housingpanic.blogspot.com/