streda, februára 06, 2008

O neznanosti teórie hospodárskych cyklov

K veciam súvisiacim s tzv. hypotekárnou krízou a jej dôsledkom sa vyjadruje už takmer každý. Do kompletnej zbierky slovenských analytikov chýbal naozaj už len pán Staněk z vládou váženej inštitúcie SAV.

„Hlavným dôsledkom finančnej krízy v Európe je nárast problémov s likviditou v bankovom sektore, čo sa odzrkadľuje v poklese ochoty poskytovania úverov. Dôsledkom problémov s likviditou je koncentrácia a sťahovanie likvidity bankami z ich dcérskych spoločností. Slovenského bankového sektora sa preto kríza dotkne iba sprostredkovane, práve cez sťahovanie likvidity materskými spoločnosťami bánk, nie nárastom objemu nesplácaných úverov.“

„Súčasná finančná kríza podľa Staněka v plnej miere odhalila život obyvateľov na dlh, ktorí podľa neho znižujú svoje výdavky, aby si zabezpečili dostatok zdrojov na splácanie úverov.
Podľa neho finančná kríza ešte nedoznela a bude pokračovať,“ toľko citácia zo Sity. A potiaľto je možné s pánom Staněkom súhlasiť.

V čom sa však ekonóm mýli: „...v súčasnosti finančnú krízu už nie je možné "ustrážiť" národnými vládami. Preto je podľa neho dôležité zamerať sa na novú finančnú architektúru Európskej únie a taktiež celého sveta, s cieľom "vyčistiť svetové finančné vody". Dôraz bude v budúcnosti potrebné klásť aj na dobudovanie ďalších kontrolných mechanizmov.“

Pán Staněk (ale i ďalší tzv. ekonómovia) sa prudko mýli. Predovšetkým vôbec nikto nehovorí o príčinách hypotekárnej krízy. Lacné úvery vznikli predsa z dôvodu svojvoľného manipulovania úrokovou sadzbou centrálnou bankou, vládnymi heslami „dom pre každého“, tlačením umelých papierikov, z čoho vznikali neefektívne investície firiem. Jednoducho ľudia ani podnikatelia nepoznali reálnu cenu peňazí, ktoré si požičiavali. Teraz prichádzajú dôsledky a ďalším znižovaním úrokovej sadzby FED-u sa budú len prehlbovať. Trh sa potrebuje prečistiť od zlých investícií, ale centrálna banka (štát) mu to neumožňuje.

Chcieť od národnej (európskej, svetovej) vlády, aby naprávala to čo zapríčinila, je choré. To je ako žiadať o neustály dozor nad zlodejom iného zlodeja. Riešenie existuje. Zrušenie centrálnej banky (každej) a návrat k zlatému štandardu.

Žiadne komentáre: