štvrtok, januára 25, 2007

Prečo regulácie spôsobujú problémy


Problémy v krajinách so značnými štátnymi intervenciami na trhu práce nie sú náhodné. Napriek početným rozdielom medzi týmito krajinami, existuje tu veľa spoločných čŕt. Jednou z nich je nesúlad medzi ponukou práce a dopytom v dôsledku vládou vnucovaných obmedzení a ochraňovania na trhu. Veľmi zjednodušený obraz miestneho trhu práce môže napomôcť vniesť svetlo k príčinám a dôsledkom. Predstavte si, že váš sused si zlomí nohu a chce od vášho syna, aby mu pokosil trávnik. Je pripravený mu zaplatiť 20 euro a váš syn je ochotný to spraviť najmenej za 15 euro. Ale predstavte si, že štát požaduje 50 % daň. Dohoda (a práca) je vďaka dani vyautovaná.

Alebo predpokladajme, že vláda požaduje, aby bola služba vykonaná verejným monopolom, ktorý si vypýta viac ako 20 euro. Opäť, váš syn ostane bez práce. Alebo obmedzenie trhu práce požaduje minimálnu mzdu 50 euro a sused nie je ochotný toľko zaplatiť. Opäť, nič sa nedeje. Alebo odbory môžu zamietnuť vášmu synovi prístup k susedovmu trávniku, pretože nie je členom ich organizácie. Výsledok: žiadne zamestnanie.

Skutočnosť je samozrejme oveľa komplikovanejšia, ale tento príklad v princípe vystihuje niektoré z najbežnejších bariér vytváraných vládami na trhu práce. Štát používa silu, aby kládol prekážky slobodnej výmene a tak vytvára nezamestnanosť – všetko v mene nejakej „sociálnej“ politiky. Nie je ťažké pochopiť, prečo takéto obmedzenia v mene ochrany vytvárajú u mladých ľudí širokú nezamestnanosť a zlosť, rezultujúc do takých výsledkov ako boli nepokoje v Paríži. A takýchto tykajúcich bômb podobných Parížu je v západnej Európe niekoľko. OECD nedávno publikovala niekoľko štúdií, ktoré potvrdzujú tieto súvislosti v členských krajinách.

Vládne intervencie na trhu práce vyúsťujú do vážnych negatívnych dôsledkov z hľadiska nezamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi a imigrantami. Do istej miery je toto zámerom. Odbory predstavujú kartel zameraný na obmedzovanie konkurencie. Regulácie proti prepúšťaniu zamestnancov zabraňujú nahradeniu starých pracovných miest novými. Je všeobecne známe, že umožnenie takýchto zásahov vytvára opačné efekty, ale niektorí ľudia sú pripravení tieto efekty akceptovať – napríklad v záujme víťazstva vo voľbách.

Preklad z článku Johnyho Munkhammara, Index ekonomickej slobody 2007, kapitola č. 2 - „Naliehavá potreba slobody práce v Európe a vo svete“, The Heritage Foundation a The Wall Street Journal