piatok, novembra 10, 2006

Sledujúc pri lampe "Pod lampou". . .

... som nevedel, že človek by mal byť aktívnym futbalistom, aby mohol klásť nepríjemné otázky funkcionárom.