streda, novembra 15, 2006

„Nepriateľ štátu“ znova na trhu

Pre všetkých priaznivcov Murrayho Rothbarda je tu skvelá správa – na trh prichádza re-edícia jeho biografie od Justina Raimonda s rovnakým názvom ako bola jedna z jeho prezývok – „Nepriateľ štátu“ (An Enemy of the State).

Rothbard chcel položiť základy vedy o slobode, komplexného libertariánskeho systému myšlienok zahŕňajúceho filozofiu, etiku, ekonómiu, právo a históriu. Po celý život sa otvorene a bez obalu vyjadroval proti donucovaniu vo všetkých formách a obhajoval laissez-faire princíp nielen na základe ekonomických, ale i morálnych argumentov. Rothbardovo chápanie slobodnej trhovej ekonomiky bolo a stále je pre niektorých „radikálne“. Dovolil si kritizovať takých ľudí, ako Milton Friedman, George Stigler, James Buchanan, Ronald Coase, alebo Fridrich A. Hayek pre ich prílišné kompromisy so socializmom.

Jeho najvýznamnejšími dielami, ktoré patria k elementárnej výbave knižnice každého libertariána, sú „Man, Economy and State“, „Power and Market“, „For A New Libety“ a „Ethics of Liberty“ (niektoré sú dostupné aj v českom preklade tu).