utorok, novembra 07, 2006

Nedostatok priestoru, alebo možností nakladania s vlastným majetkom?

Bývanie na vysokoškolskom internáte sa stáva čoraz viac nedostupnejšie. Táto situácia je najvypuklejšia v Bratislave, kde študentov pribúda, ale počet ubytovacích zariadení nerastie. Nie že by nebol záujem zo strany investorov. Na Mýtnej pribudne nový súkromný internát už o dva roky, teda ak sa neobjavia väčšie administratívne prekážky.

Nízka ponuka ubytovacích možností (vo forme prenajímaného bytu alebo ubytovne) súvisí s nedostatkom pozemkov vhodných pre výstavbu. Z časti je to dôsledok aj prirodzenej geografickej polohy Bratislavy, ktorej rozvoj je limitovaný prírodnými bariérami v podobe Dunaja, Malých Karpát, či umelou štátnou hranicou. No významnejší vplyv na vzácnosť disponibilných pozemkov majú administratívne, environmentálne, bezpečnostné, hygienické regulácie, obmedzujúce výstavbu najrôznejšími spôsobmi. Tie sa v konečnom dôsledku prenášajú do ceny pozemkov.

A je tu ešte jeden faktor, ktorý sa označuje ako „nimbyzmus“. Je to vlastne skratka anglického slovného spojenia „Not In My Back-Yard“, teda v preklade „Nie na mojom dvore“. Označuje aktivity majiteľov domov, alebo nehnuteľností v danej lokalite (ulici, štvrti), ktorými sa títo ľudia snažia zabrániť výstavbe susediacej, alebo v blízkosti ich domu, argumentujúc pritom najrôznejšími iracionalitami typu „Ja nie som proti, len nie pri mojom okne.“ Keď už sme pri internátoch, tu je príklad.