streda, júna 29, 2005

Vivat urbánna perestrojka!

Po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA o možnosti miestnych samospráv vyvlastniť súkromný majetok jednotlivcov proti ich vôli v prospech „ekonomického rozvoja komunity“, prebiehajú v médiach debaty najrôznejších „expertov“ na túto tému. Príkladom môže byť diskusia medzi bývalým starostom mesta Milwaukee a súčasným starostom mesta Indianapolis. Celá debata v PBS TV tu.

Bart Peterson (Indianapolis): „Nikto v skutočnosti nechce používať právomoc vyvlastnenia, ale táto je dôležitá ako nástroj pre revitalizáciu spustnutých častí. Toto veľmi dôležité rozhodnutie potvrdzuje právomoc, ktorú už máme, a uisťuje nás pri prestavbe našich miest. Ak sa inštitút vyvlastnenia nebude ďalej rozvíjať, snahy o urbánnu revitalizáciu môžu byť zastavené. Chápeme to ako kľúč k zlepšovaniu kvality života.“

John Norquist (býv. starosta Milwaukee), mimochodom zástanca tzv. „nového urbanizmu“ (mestá bez áut), čo je len o stupienok menej plánovačské hnutie ako „antisprawl movement“, prezentoval akože kritickým postoj k rozhodnutiu. S vetou „ak miestna vláda pod vplyvom kohokoľvek zatlačí dostatočne silno, neexistuje žiadna obrana“ je možné súhlasiť. Nasledovné slová však utvrdia v tom, že obaja diskutujúci stoja na jednej strane barikády a v tom hlavnom bode, ktorý je príznačný pre etatistické a byrokratické myslenie, sa vôbec nelíšia: „Existujú skutočne dobré a oprávnené dôvody na vyvlastnenie, nielen kvôli verejným prácam, ale i zlepšovaniu environmentálneho stavu.“

Vivat urbánna perestrojka!