štvrtok, júna 16, 2005

Koniec úradu pre výber byrokratov?

V súvislosti s avizovaným zrušením úradu zabezpečujúceho výber nádejných a talentovaných byrokratov do služieb štátu (Úrad pre štátnu službu) sa zainteresovaní úradníci, resp. politici predháňajú vo vyhláseniach obraňujúcimi ich pozíciu: „posilnenie funkčnosti a profesionality“, „úrad je nepružný, komplikovaný a drahý“ , vs. „zatvorenie demokracie“, „výber má byť založený na vedomostiach a schopnostiach, nie známostiach“, „zabezpečenie apolitickosti“.

Citácia úryvku z Misesovho diela pojednávajúcom o podstate byrokratického riadenia („Byrokracia“): Byrokracia je spôsob riadenia nevyhnutný pre spravovanie štátneho aparátu, determinovaný detailnými pravidlami a obmedzeniami stanovenými vyššou autoritou. Úlohou úradníka je spĺňať tieto regulácie. Jeho voľnosť konať podľa najlepšieho presvedčenia (schopností a znalostí) je týmto veľmi obmedzená. Vo verejnej správe neexistuje spojitosť medzi príjmami a výdavkami, keďže ide len o míňanie peňazí. Skrátka, byrokratické riadenie je spôsob spravovania administratívnych záležitostí, ktorých výsledok nemá žiadnu skutočnú trhovú hodnotu.

Návrh na zrušenie Úradu pre štátnu službu možno len privítať, len škoda, že ďalšie zbytočné a monštróznejšie bašty byrokracie nebudú nasledovať jeho osud.