streda, júna 15, 2005

Úradnícky boj o letisko

Predstavitelia bratislavského VÚC, mesta Bratislava a dvoch ministerstiev (hospodárstva a dopravy) sa sporia o výšku svojho podielu v pripravovanej privatizácii letiska M.R.Štefánika. Argumenty zdôvodňujúce opodstatnenosť práve ich úradu v akciovej spoločnosti sú viac ako úsmevné:

VÚC (p. Roman): "...snaha štátnych úradníkov získať miesta v dozornej a správnej rade spoločnosti, ktorí sa nestarajú o budúcnosť mesta alebo kraja, ale len o svoju"
Mesto (p. Ďurkovský): "...ovplyvňovanie rozvoja a rastu letiska, ktoré zaťažuje exhalátmi a hlukom obyvateľov mesta a obcí, preto sa nemôže rozvíjať bez našej účasti"
Ministerstvo dopravy (p. Šarluška): "...v prípade viacerých akcionárov by sa znížila cena letiska"
Ministerstvo hospodárstva (p. Havran): "...podstatné je, aby v rukách štátu ostalo 34%"

O najlepšom spôsobe privatizácie letiska, z hľadiska jeho rozvoja a dopadu na daňových poplatníkov, nepadlo ani slovo. Nie že by kompetentní nevedeli napočítať do sto, ale hádam sa nebudú zbavovať vlastnej moci?!