utorok, júna 21, 2005

Svetová rarita - podnikatelia vítajú zvýšenie daní !

Podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska je 41 % podnikateľov spokojných so zákonom o miestnych daniach. Tretina vidí v zákone prekážku na rozvoj podnikania. Zvyšok si myslí, že zákon podnikateľov nijako neovplyvnil.
Ak abstrahujeme od možnosti zmanipulovania celého prieskumu (v štatistických metódach sa veľmi nevyznám, ale vzorka 46 podnikateľov z celého Slovenska sa mi vôbec nezdá reprezentatívna), potom sa núkajú nasledovné možnosti:

1. anketári oslovili 41% zo spomínanej vzorky podnikateľov len z Lučenca, v ktorom daň z podnikateľských stavieb poklesla o 30%,

2. nie všetci porozumeli zneniu otázky,

3. 41% podnikateľov na Slovensku sa má tak dobre, že „nejaký“ nárast podielu miestnych daní na celkových nákladoch nemôže ohroziť budúcnosť firmy.


Stále mi nejde do hlavy, v čom spočíva prínos zvýšenia (v niektorých extrémnych prípadoch o 7500 %) miestnych daní pre podnikateľské prostredie?!