štvrtok, júna 23, 2005

Facka vlastníckym právam v San Franciscu

Nielen na Slovensku vládna moc pošliapava súkromné vlastníctvo (najnovšie novelou stavebného zákona).

Najvyšší súd USA v pondelok potvrdil platnosť zákona mesta San Francisco, podľa ktorého sú developeri a investori nútení zaplatiť mestskej radnici určitý poplatok pri zmene nájomných bytových jednotiek na hotelové izby.


Poplatok, ktorý má odradiť vlastníkov nehnuteľností od znižovania počtu nájomných bytov pre nižšie sociálne vrstvy, predstavuje bezohľadné porušenie vlastníckych práv majiteľov. Vlastnícke právo znamená právo používať a voľne disponovať s vlastným majetkom bez zasahovania iných. Ak sa vlastník budovy rozhodne zmeniť nájomné byty na hotelové apartmány, alebo apartmány na nájomné jednotky, nemal by mu v tom nikto prekážať.

Nakladanie s majetkom by v slobodnej spoločnosti nemalo byť predmetom chúťok a preferencií zákonodarcov. Majetok, ani život jednotlivca nepatria verejnosti, ktorá si s nimi môže robiť čo sa jej zachce. A pokiaľ nakladanie s majetkom jednotlivca nezasahuje do legitímneho práva iného jednotlivca, žiadne regulácie by nemali obmedzovať jeho používanie.