pondelok, júna 27, 2005

Ďalší klinec do rakvy

Najvyšší súd USA pokračuje v rozhodnutiach pridávajúcich ďalší klinec do rakvy s vlastníckymi právami. Najnovšie rozhodol v neprospech vlastníkov z New London (Connecticut) v prípade vyvlastňovania, a tak len potvrdil princíp, že štát môže zhabať súkromný majetok pre „verejný účel“, kedykoľvek to uzná za vhodné. Zdôvodnenie súdu je klasicky známa fráza: „prínos pre komunitu, región, krajinu...“, „nové pracovné miesta, vyššie daňové príjmy“.

Vlastnícke právo jednotlivca by nemalo byť obetované nikdy, a už vôbec nie kvôli zabezpečeniu nedefinovateľného „verejného záujmu“. Ak niekto nechce predať svoj majetok, nemôže byť k tomu nijakým spôsobom nútený.

Ako zdôrazňuje Ayn Rand, „verejné (verejnosť)“ako také(á) neexistuje. Jestvujú len jednotlivci. Vždy, keď vlády konajú v mene „verejného dobra“, uprednostňujú „verejný záujem“, alebo uspokojujú „potreby verejnosti“, treba dávať pozor. Pretože v takomto prípade vždy nastáva situácia, že niektorí jednotlivci sú štátom donútení obetovať sa pre prospech iných jednotlivcov.