štvrtok, novembra 01, 2007

Heyne a Mises on-line

Liberání institut publikoval zaujímavé knihy on-line. „Ekonomický styl myšlení“ od Paula Heyneho zatraktívnil štúdium ekonómie v anglosaských krajinách a pre väčšinu ekonómov v postsocialistických krajinách, odchovaných na Marxovi, Engelsovi, Keynesovi, či Nordhausovi, môže znamenať revolučný obrat vo vnímaní okolitého sveta.

Knihu
„Liberalismus“ od Ludwiga von Misesa hádam netreba predstavovať.