streda, novembra 14, 2007

Nájdite rozdiel

„Vytvárať v rámci podmienok našej socialistickej vlasti, ako aj celého spriateleného bloku krajín RVHP prostredie, ktoré bude garantovať rovnaké a nízke ceny pre všetkých ľudí, je podľa Ľubomíra Štrougala pre komunistickú vládu úplne prirodzené.“
„Pre socialistickú vládu je totiž neprípustné, aby kapitalistický nepriateľ zneužíval súčasnú situáciu na bezbrehé obohacovanie sa ziskom,“ mohla znieť správa spred 20-tich rokov v Pravde.


"Vytvárať v rámci zákonných možností, ako aj právneho rámca EÚ prostredie, ktoré bude zabezpečovať ceny čo najviac zodpovedajúce životnej úrovni ľudí, je podľa Roberta Fica pre vládu so sociálnodemokratickou orientáciou úplne prirodzené," uviedla hovorkyňa vlády Glendová.
"Pre vládu totiž nie je prípustné, aby ktokoľvek zneužíval súčasnú situáciu nárastu vstupných cien a očakávaného nárastu cien po vstupe do eurozóny na naháňanie ziskov, ako to bolo v prípade tovarov obchodných reťazcov s maloobchodnou maržou vo výške 40 až 100 %," zdôraznila hovorkyňa premiéra.