utorok, novembra 08, 2005

Štatistickí jasnovidci

Štát chce „získať podrobnejšie poznatky o úrovni bývania na Slovensku a následne navrhnúť spôsoby riešenia problémových oblastí“. Samozrejme, zodpovedné ministestvo (MVRR) vyhlásilo verejnú súťaž pre výskumné firmy, ktoré sa chcú verejne zaobstarať z naších daní.

Ale aby sme si nemysleli, že zadanie úlohy bolo špecifikované takto široko. Kdeže. Úradníci chcú na základe štatistických tabuliek o prognóze vývoja počtu obyvateľstva, domácností a sociálnej štruktúry stanoviť presný počet bytov, ktoré bude treba postaviť v horizonte 20 rokov. Samozrejme, na srdci im ležia najmä nájomné byty pre občanov s nižšími príjmami. A aby to bola naozaj „zmysluplná“ úloha, „zároveň by sa mal v súlade s regionálnymi špecifikami a predpokladaným rozmiestnením nových ekonomických aktivít navrhnúť rozvoj bývania v jednotlivých regiónoch krajiny.“

Jednoducho úžasné. Byrokrati sa chcú hrať na géniov, ktorí poznajú potreby iných ľudí o dve desaťročia v budúcnosti. Pripustime možnosť, že na základe štatistických tabuliek, grafov, stratégií a koncepcií prídu na to, že napr. v okrese „O“ bude žiť v r. 2025 „x“ obyvateľov, z ktorých „y“ bude patriť medzi nižšie príjmové vrstvy. Pre nich je potrebné postaviť „z“ bytov. (Pre jednoduchosť kalkulácie nebudeme uvažovať o lokalizácii bytov na úrovni miest a obcí).

A tu nastáva problém súvisiaci so štátnym plánovaním a nemožnosťou racionálnej ekonomickej kalkulácie v netrhovom prostredí, ktorému sa venujú iné články na týchto stránkach. Ak nebudeme uvažovať o zvrátenosti myšlienky poznania rozmiestnenia ekonomických aktivít o 20 rokov, ako môže úradník určiť potreby bývania iného človeka, či preferuje garzónku, 1-, 2-, alebo viac izbový byt, s balkónom, či radšej lodžiou? A čo ak v meste „M“ stanovia páni radní také vysoké dane, že podnikatelia zbalia švestky, odídu o pár kilometrov ďalej a o byty v meste bude záujem asi ako o zmrzlinu v zime?

Ale veď za to už byrokratickí plánovači nemôžu, to je chyba trhu.

Ak by politici mysleli vážne zabezpečenie bývania pre nižšie príjmové vrstvy obyvateľstva, zrušili by všetky štátne regulácie – od nájomného, cez územno-plánovacie a environmentálne regulácie až po nezmyselné stavebné predpisy. Teda skutočné príčiny vysokých nákladov cenovo prístupného bývania.