pondelok, novembra 21, 2005

Slobodná spoločnosť a kriminalita

Jedným z rozšírených mýtov, zaznievajúcich pri zdôvodňovaní opodstatnenosti štátu je, že slobodná spoločnosť sa nedokáže vysporiadať s násilnými zločincami bez zásahov centrálnej vlády.

Preto táto úvaha začína tým, akým spôsobom sa štát vysporiadava s kriminalitou v súčasnosti. Úprimná odpoveď, aj pre nezaujatého pozorovateľa, znie jasne: zločinci sú povzbudzovaní. Existujúci systém vôbec neminimalizuje násilnosť, práve naopak. Čestní občania sú zotročovaní a nepoctivcom je poskytovaná ochrana a finančná podpora. Štát samotný predstavuje najväčšie násilie. Ohrozuje nás zbraňou, ak mu neodovzdáme naše peniaze, ohrozuje naše životy, ak sa rozhodne vyhlásiť vojnový stav.

A ako sa dokáže vysporiadať slobodná (bezštátna) spoločnosť s kriminalitou? Základným predpokladom je, samozrejme, možnosť vytvárania dobrovoľných dohôd (zmlúv) medzi zainteresovanými účastníkmi a súkromné vlastníctvo majetku.

Stefan Molyneux na svojom blogu (tu a tu) oprašuje vôbec nie nový koncept “organizácií rozhodujúcich spory” (v angl.- dispute resolution organizations, DRO), ktoré tu jestvovali od počiatkov civilizácie, ale s postupným rozťahovaním sa štátnej moci boli vytláčané do ústrania.

“Slobodná spoločnosť zachádza ešte ďalej v prevencii kriminality. Identifikovaním ľudí, ktorí sa stanú zločincami. Dobrovoľné zmluvy s DRO sú predpokladom pre konanie akejkoľvek ekonomickej aktivity. Bez zastúpenia DRO nebudú občania schopní nájsť si zamestnanie, prijímať zamestnancov, kúpiť dom… . Každá DRO prirodzene zaručí, že jej zmluvy obsahujú pokuty za kriminálne činy. Takže ak ukradnete auto, vaša DRO má právo použiť proti vám silu, aby dostala auto späť a vymáhala finančnú pokutu.”

“V slobodnej spoločnosti existuje menej kriminálnikov, viac prevencie, väčšie sankcie a okamžité včasné upozornenie na potenciálnych zločincov. Viac motivácie pracovať, menej motivácie pre kriminálny život, žiadny úkryt pre lotrov, odmietnutie tých, ktorí sa rozhodnú žiť mimo civilizovaného sveta spolupráce, vzájomnej ochrany a všeobecnej bezpečnosti. “
„Neexistuje systém, ktorý by mohol nahradiť chybujúcich ľudí dokonalými anjelmi, ale bezštátna spoločnosť, prostredníctvom odmeňovania dobra a trestania zla, prinajmenšom zabezpečí, že všetko zlo bude viditeľné – namiesto jeho zastierania a schovávania v hmle moci, politiky a propagandy.“