utorok, októbra 23, 2007

Mises - radikál či tradicionalista?


Roderick T. Long objasňuje občasné názorové trenice o myšlienkovom základe Ludwiga von Misesa. Podľa Rothbarda bol viac radikál, ktorý je opakom moderného konzervatívca. Tucker a Rockwell sa zameriavajú na jeho kultúrne názory, podľa ktorých mal bližšie k tradičným americkým konzervatívcom.

Long prichádza k záveru, že ... Ale veď si prečítajte jeho text z konferencie Misesovho inštitútu, ktorý nedávno oslávil 25. výročie.