pondelok, októbra 01, 2007

10 najznečistenejších miest sveta – prekvapenie?


Súkromné spoločnosti sú často obviňované z ničenia životného prostredia pri ich „honbe“ za ziskom. Slobodné podnikanie je vraj nezlučiteľné s ochranou a zachovaním okolitého prostredia a preto je potrebná regulácia štátom.

Na základe tejto logiky by v socialistických (alebo s málo rozvinutým trhom) krajinách nemalo byť (zveličene povedané) ani stopy po znečistení, naopak „kapitalistické“ spoločnosti sa musia dusiť v exhalátoch a drancovať okolitú prírodu.

V skutočnosti je to inak. Najnovší rebríček desiatich najznečistenejších miest na Zemi to potvrdzuje. Že by len náhodou na čele boli krajiny s neexistujúcim (nerešpektovaným) súkromným vlastníctvom? Čo tak zakázať štátne vlastníctvo lesov, pôdy, akýchkoľvek pozemkov? A vôbec, načo je nám vláda?