piatok, februára 23, 2007

Salinova "Ekonomická harmonizácia" online

Na stránkach pražského Liberálního institutu je on-line dostupná kniha významného francúzskeho ekonóma Pascala Salina. Tvoria ju články o slobodnom bankovníctve, nezmyselnosti daňovej harmonizácie, škodlivosti verejne vytváraných spoločenských pravidiel, či násilnej podstate štátu.

„Musíme být přesvědčeni, že svobodná společnost – bez reglementací a veřejného donucení – může fungovat a funguje lépe než ostatní. A proto je třeba tvrdě bojovat proti všem argumentům ospravedlňujícím státní intervencionismus. V dnešní době je mezi intelektuály módou přijímat myšlenku, že „tržní ekonomika“ je sice žádoucí, ale že existuje celá řada výjimek, tedy situací, kdy je pro dobro občanů lepší intervencionismus.“


„Vždy je třeba důvěřovat ve schopnost lidí najít si prostředky k uspokojení svých vlastních potřeb i potřeb druhých. Stát využívá záminky domnělého rizika zneužití moci jedněmi či druhými a vytváří reglementace. Ale jedině stát může svou moc zneužívat. Jednak z toho důvodu, že disponuje monopolem právního donucení, a pak také proto, že politici a státní úředníci jsou nezodpovědní. Nejlepší řešení problému nikdy nejsou známa předem, je třeba je odhalit. A pravděpodobnost jejich odhalení je největší právě tehdy, budou-li se moci lidé svobodně rozhodovat. Proto musíme za každých okolností dávat najevo svůj nesouhlas s veřejnými monopoly, musíme rozumět a hlásat, že stát je naším nepřítelem, a nesmíme ani na chvíli váhat neustále opakovat, že stát není dobrým tvůrcem pravidel.“


Stručnú vizitku Pascala Salina ponúka J.G. Hulsmann.