piatok, februára 02, 2007

Rakúšania vs. neoklasici

Matthew Hisrich z The Flint Hills Center for Public Policy objavuje význam rakúskej ekonómie ako menšinovej literatúry:


„Hoci neoklasické a rakúske ekonomické myšlienky sú produktom modernej éry, mnoho z pohľadov rakúskej školy lepšie zodpovedá postmodernému chápaniu skutočnosti. Zatiaľ čo sa neoklasická ekonómia snaží zachovať svoj význam vo svete čoraz viac skeptickejšom voči jej tvrdeniam o univerzálnej pravde, jej obhajcovia by spravili dobre, ak by otvorili dvere diskusii so zástancami rakúskej školy. Prospech z takejto debaty by sme mali všetci.“

„Kľúčovým úderom rakúskej kritiky neoklasickej ekonómie je, že prostredníctvom rovníc a modelov sa stáva príliš vzdialenou od reality ľudského života a ekonomickej situácie, ktorú život prináša.“

„Pretože neoklasická ekonómia zlyháva pri úplnom objasnení úlohy človeka v ekonómii, zlyháva aj pri celom vysvetlení skutočnosti omylu a nevedomosti – ako na strane ekonomických aktérov, tak aj ekonomických analytikov.“

„Hoci argumentujúc na rovnakom základe, rakúska ekonómia počas svojej histórie (niekedy agresívnejšie ako iní) kriticky napádala postuláty a domnienky dominantnej vetvy ekonomického myslenia so snahou premeniť ju na takú, ktorá lepšie zodpovedá skutočnosti.“

„Zatiaľ čo neoklasickí ekonómovia sa snažia formulovať život podľa matematických konštrukcií, rakúski ekonómovia zotrvávajú v spochybňovaní – zdôrazňujúc, že neoklasikom chýba veľké množstvo detailov tvoriacich život. Svet nie je stroj, argumentujú rakúšania, a s ľudstvom nemožno manipulovať ako s obyčajným predmetom.“