streda, februára 28, 2007

Carl Menger a víťazný február


Koniec februára je z historického a slobodymilovného pohľadu smutný tým, že v roku 1948 sa moci vo vtedajšom Československu ujali komunisti. Ale okrem toho má toto obdobie aj svetlejší moment.

28. februára 1840 sa v poľskej Haliči narodil Carl Menger, zakladateľ rakúskej ekonomickej školy. Jeho korene siahajú aj do Čiech. Menger študoval na univerzitách v Prahe, Viedni a Krakove.


V roku 1871 publikoval kniku „Princípy“, ktorá zmenila históriu ekonomického myslenia. Mengerov systém hodnoty a ceny položil základy rakúskej teórie. Ukázal, že ceny nie sú ničím viac alebo menej ako objektívnym prejavom príčinných súvislostí, ktoré vedú k uspokojovaniu ľudských potrieb:

„Všetky veci podliehajú zákonu príčiny a dôsledku. Tento vznešený princíp nepozná žiadne výnimky.“