piatok, júna 30, 2006

"Zlatý" zlatý štandard

Národná banka Slovenska včera už po druhý krát po voľbách zasahovala do devízového trhu, aby ratovala kurz koruny voči ostatným menám. Spolu tak za účelom „ochrániť hodnotu koruny“ bolo premrhaných niekoľko desiatok miliárd korún. Krátko po týchto zásahoch sa koruna síce vrátila na predchádzajúcu pozíciu, ale následne opäť oslabila.
Trh sa proste oklamať nedá. Hodnota meny závisí (rovnako ako pri iných komoditách) od ponuky a dopytu. Trh stanovuje výmenné kurzy nielen na základe porovnania kúpnej sily, ale tiež podľa budúcich očakávaní, rozdielov v úrokových mierach, obáv súvisiacich z budúcou infláciou, konfiškáciou majetku, zdaňovaním...
Opäť raz dokazuje, že je múdrejší ako keynesiánski ekonómovia a víťazí nad štátom nielen v dlhodobom časovom horizonte, ale i krátkodobo.