štvrtok, júna 15, 2006

Prednášky LI na webe

Pražský Liberální institut zverejnil zvukové záznamy z aprílovej konferencie o politickej ekonómii, na ktorej vystúpili napríklad Jesus Huerta de Soto, Robert Higgs, Roderick Long, Pascal Salin, Guido Hulsmann, či slovenský zástupca z Inštitútu pre slobodnú spoločnosť Dalibor Roháč.
V sekcii „Etika, morálka a praxeológia“ prezentoval Bernard Brsic príspevok „O morálnom aspekte rakúskej ekonómie“ v ktorom sa prikláňa k Rothbardovmu ponímaniu ekonómie a jej nedeliteľnej súčasti – objektívnej, univerzálnej etiky: „Hodnotovo neutrálna ekonómia (o ktorej hovorí tzv. utilitaristický prístup a jeho zástanca Mises – pozn.) nie je postačujúca pre obhajobu trhového systému a klasického liberalizmu“.

K dispozícii na tých istých stránkach je aj videozáznam z Pražskej jarnej prednášky venovanej dielu a odkazu Ludwiga von Misesa pri príležitosti vydania jeho magnum opus – „Human Action“ v českom jazyku pod názvom „Lidské jednání“.