utorok, júna 20, 2006

Pekné počasie a volebná účasť

Pred každými voľbami nás politici, ich prisluhovači, médiá, „nezávislí“ analytici, či občianski aktivisti vyzývajú na zúčastnení sa aktu delegovania vlastnej zodpovednosti na iného človeka, ktorý má akože zastupovať naše záujmy. Vhodenie obálky s vybraným hlasovacím lístkom do urny je vraj prejavom pokročilého demokratického zmýšľania, je to priam občianska povinnosť. Ak nejdeš voliť, nemáš právo ďalšie štyri roky kritizovať vládu alebo parlament.

Prečo politikom tak veľmi záleží (teda až po údaji o vlastných percentách) na volebnej účasti ich ovečiek? Dôvod je jednoduchý. Štát vždy vládne s tichým súhlasom svojich poddaných. To neznamená, že každý a v každej chvíli musí schvaľovať jeho kroky. Znamená to, že značná väčšina ľudí udelila štátu dostatočnú mieru legitimity na zachovanie politického systému. Inak by štát s jeho koncepciami, programami, normami a výpalníctvom padol. Na tejto legitimizácii sa podieľa obrovský aparát propagandy zahŕňajúci médiá, akademickú elitu, platených byrokratov a záujmové skupiny.
Oni nechcú len našu oddanosť a loajalitu, ale chcú riadiť naše obchody a ovládať náš majetok, naočkovať nás etatistickou ideológiou, deformovať našu kultúru, narušovať život v našich komunitách, obciach, mestách. Chcú aby sme sa správali podľa ich predstáv, v súlade s ich potrebami a pre ich vlastný zisk.
Týmto všetkým treba povedať: „Prepáčte, ale našu oddanosť si nezískate. Sme verní ľuďom a veciam, ktorých (é) máme radi. Nie, naozaj nemáme radi vládu.“

Volebná účasť v týchto parlamentných voľbách bola historicky najnižšia. Nie kvôli ľahostajnosti, nemožnosti výberu, či peknému počasiu. Príčinou je vnímanie systému, ktorý si kompletne privlastnili mocenské elity. Nevolenie je forma protestu, spôsob vyjadrenia nesúhlasu so súčasným systémom.
Vláda týchto elít môže byť zvrhnutá okamžite. Nástroj predstavuje súbor myšlienok, ktorý presvedčí ľudí, že by sa mali lepšie v podstatne inom systéme. V takom, kde im vláda neberie vlastný majetok a neobmedzuje v konaní. K tomu, aby si to ľudia uvedomili, je potrebné ukázať im zlyhávanie súčasného systému.

Trendy sa menia. Príčinou ich zmien sú voľby, medzi ktorými sa rozhodujeme; hodnoty, ktoré zastávame; myšlienky, ktoré presadzujeme; inštitúty, ktoré preferujeme.