pondelok, júna 12, 2006

Prečo politika zlyháva

Demokratický politický systém je často mylne prirovnávaný k trhovému mechanizmu. Politické strany majú predstavovať akože poskytovateľov tovaru (program a myšlienky), medzi ktorými sa spotrebitelia (voliči) rozhodujú pri výbere (parlamentné voľby). Volebný systém zdanlivo kopíruje vlastnosti trhu. V skutočnosti je to však len jeho značne pokazená skomolenina.

Trh je založený na rozmanitosti a nerovnosti ľudí. Neexistujú dvaja ľudia, ktorí by vyznávali rovnaký rebríček hodnôt, vyznačovali sa rovnakou dávkou talentu a ambícii. Práve táto nerovnosť, spolu so slobodou výberu vlastného miesta v živote, umožňuje vzájomnú výmenu a fungovanie trhu.
Prostredníctvom peňazí a kontraktov trh umožňuje využiť rozdiely k našej vzájomnej výhode. Výsledkom je obrovský produktívny systém spolupráce, zahŕňajúci neskutočne veľký rozsah ľudských potrieb a nachádzajúci osobitú úlohu pre každého človeka.

Na trhu dostanete tovar, za ktorý zaplatíte. Ak nie a bola porušená zmluvná dohoda, máte možnosť použiť právne prostriedky na obranu. Pri hlasovaní si nekupujute nič, len slovo politika, ktoré je bezcenné nielen z právneho hľadiska. Ten má všetky možné motívy klamať, len aby dosiahol vytúžený výsledok.

Politika neberie ohľad na jednotlivcov. Sú len malou odrobinka vo veľkom koši zvanom “verejná mienka” a to, čo si tento kôš “myslí” je podstatné na toľko, do akej miery sa to zhoduje s politickou agendou výhodnou pre štát a jeho spojencov.
Myslíte si, že hlasujete za nižšie dane? Tie možno budú znížené, ale namiesto toho vám potichu zvýšia odvody, alebo sa zvýšia štátne výdavky. Myslíte si, že hlasujete pre menšiu vládu? Možno jedno ministerstvo alebo menší úrad bude zrušené. Namiesto toho ale pribudne niekoľko štátnych programov rozdávajúcich peniaze všetkých zopár vyvoleným. Myslíte si, že hlasujete za zlepšenie podnikateľského prostredia? Namiesto toho nenápadne pribudnú stovky strán byrokratických regulácií, noriem, nariadení a predpisov, o ktorých existencii sa dozviete až v momente, keď vás chce konkurencia prostredníctvom úradníkov zabrzdiť.
Toto všetko sa deje preto, že nie voliči riadia systém, ale výborne organizované záujmové skupiny napájané z koryta riadeného a vlastneného štátom.

Podnikateľský talent v trhovom prostredí znamená schopnosť predvídať a slúžiť potrebám ľudí – spotrebiteľov. Úspech v politike znamená schopnosť manipulovať verejnou mienkou spôsobom, že dostatok bláznov opätovne potvrdí moc politikov.

Ak by politika bola charakteristická len hlasovaním a produktami hlasovania, takýto systém by bol už dostatočne odporný. Ale skazenosť je zakorenená hlbšie. Skutočnú moc v pozadí leviatana má obrovská, nevolená armáda byrokratov, ktorá sa považuje za odborníkov v pseudovede zvanej “verejný záujem”. Podľa nich jedinou úlohou občianstva je prispôsobiť sa, alebo niesť následky. Preč je spolupráca, dobrovoľná výmena a skutočná rozmanitosť trhu. Namiesto toho sme vystavení hrubej sile, arogancii, nedobrovoľnému prispievaniu na neznáme účely a obmedzovaniu v najrôznejších formách.

V spomínaných rozdieloch medzi trhovým prostredím a politickým systémom tkvie príčina, prečo politika zlyháva a naďalej zlyhávať bude.