piatok, júna 16, 2006

O gilotíne stínajúcej hlavy

A ešte k voľbám. Nasledovné prirovnanie vládneho aparátu ku gilotíne sa môže zdať niekomu pritvrdé. Ale veľmi názorne ukazuje, že aj presadzovanie “dobra” z pozície vlády (štátu) je škodlivé.

Vláda je nástrojom, ktorého podstata je rovnaká ako pri gilotíne. Čo je dobré na tom, keď svätec cnostný vo všetkých oblastiach obsluhuje gilotínu? Človek môže byť bez viny. Može byť ten najmorálnejší zo všetkých. Môže byť naplnený nadšením z konania dobra. Ale mechanizmus, ktorý má obsluhovať stína hlavy. Náš dobrodinec nemusí mať rád stínanie hláv. So skutočným žiaľom môže roniť slzy vždy keď hlava padne do koša. Ale bol najatý na ťahanie lana, ktoré spôsobuje pád noža. A keď nôž dopadne, hlava sa oddelí. Takto tento nástroj funguje.

Vláda predstavuje nástroj sily, ktorý môže a musí byť použitý proti každému, kto sa odchýli od normy. Musí sa postaviť proti jednotlivcovi. Preto je “dobrý” človek vo vláde ako kňaz so samopalom. Mechanizmus spôsobuje škody. Riadiaci človek len stláča spúšť.