pondelok, júla 14, 2008

Prečo je Mises morálny relativista


Rakúski ekonómovia vynikajú v objasňovaní dôsledkov zasahovania štátu do ekonomiky. Cez praxeológiu prídeme na to, že všetci ľudia v spoločnosti si v dôsledku nejakej regulácie, opatrenia nakoniec pohoršia. Aj tí, čo ju navrhli.

Ale čo ak toho, ktorý chce kontrolovať ceny a určovať stropy, v skutočnosti netrápi, že vytvorí nedostatok tovaru, služby (teda v prípade, že by vedel, aké má tento krok následky)? Čo motivuje etatistu? Koncept racionálne konajúceho človeka sa dostáva do slepej uličky.

(I)racionalita pri výbere cieľov a prostriedkov k ich dosiahnutiu zahŕňa aj morálne rozhodnutia. Na to zabúdajú (nepripúšťajú) utilitaristi, etickí relativisti a preto zlyhávajú pri dokazovaní omylnosti morálnych tvrdení etatistov (za komunizmu bolo lepšie, lebo nebola žiadna kriminalita).

„Ciele, prostriedky, morálka sú len čisto subjektívne kategórie“. Takýmto, len úžitkovým a relativistickým prístupom, sa sloboda brániť nedá. Vedel to aj Rothbard, ktorý v roku 1960 na Sympóziu o relativizme reagoval na Misesa:

„Mises, while a praxeological or epistemological absolutist, is, unfortunately, an ethical relativist. To Mises, there is no such a thing as absolute ethics.“

„I believe that libertarianism — and the wider creed of sound individualism of which libertarianism is a part — must rest on absolutism and deny relativism.“

2 komentáre:

Mike povedal(a)...

This reminds me of something I've found myself thinking from time to time. I see a lot of people approach libertarianism from an economic perspective that is grounded in a utilitarian ethic. "Mises proved that doing X leads to bad outcomes, therefore we should not avoid doing X in order to avoid bad outcomes" is the refrain.

I would be much happier to see people screaming "X is fucking wrong, it's an abomination, and Mises demonstrated why".

Bravo, Rothbard.

Feri Macfričkins povedal(a)...

otázka: "Čo motivuje etatistu?"
odpoveď "chce kontrolovať ceny a určovať stropy"
čo je neracionálne na vôli a potrebe kontrolovať? vydávať sa za vodcu národa, spasiteľa, ochráncu slabých, zabezpečiteľa rodiny, seba.