pondelok, mája 28, 2007

Robert LeFevre: „Filozofia vlastníctva“

„V dnešnej dobe väčšina ľudí verí, že štát je nevyhnutný pre ochranu ich majetku a životov, a že sa musia spoľahnúť na jeho služby. Zhodujú sa v tom klasickí ekonómovia, moderní keynesiánci ako aj avantgardní socialisti. Toto presvedčenie je tak silné, že bežne počúvame reči o tradičnej užitočnosti štátu, alebo že oprávnenosť existencie štátu vyplýva z tejto exkluzívnej funkcie. Štát sa má sám alebo nejakým procesom obmedziť na funkciu ochrany života a majetku. Aplikácia tohto konceptu nás opakovane privádza k tzv. „modernému štátu“ s jeho obrovským byrokratickým aparátom, neustálou eróziou súkromia ľudí a vyvolávaním a vedením konfliktov.

Tradičný pohľad klasikov je, že ak by oni disponovali štátnou mocou, použijú ju v prospech ekonomiky, zabránia agresívnym predajom, diskriminačným dohodám o cenách a použijú policajnú silu, čím maximalizujú ochranu veľkých a malých majiteľov.
V tomto smere sa klasickí ekonómovia a socialisti snažia o rovnaké riešenie na rovnakom základe. Hoci sa odlišujú v tom, kto by mal vlastniť majetok, obe skupiny vnímajú štát ako nevyhnutný k vlastníctvu a ochrane majetku. Obe veria, že najpriaznivejšie podmienky budú vtedy, ak budú vládnuť ONI.

Klasici aj socialisti rôznych odtieňov nechápu dôležitý fakt, že vlastníctvo majetku nie je vynálezom štátu, ale naopak, štát bol vynálezom majiteľov. Súkromné vlastníctvo predchádzalo vzniku štátov a pokračovalo by, ak by štát zmizol. Súkromné vlastníctvo majetku sa vyvinulo ešte v kmeňovej spoločnosti a bolo chránené tabu (zákazmi, kliatbami) a primitívnymi náboženskými rituálmi.“To je len úryvok z knihy Roberta LeFevra – „Philosophy of Ownership“, ktorú nedávno on-line zverejnil Mises Institute. Pútavé čítanie pre všetkých, ktorí vedia, že základom obhajoby kapitalizmu je súkromné vlastníctvo. Vhodné aj pre ľudí, ktorým nevadí vyčíňanie (viac či menej úspešné) súčasnej vlády. A nielen tejto.