utorok, októbra 24, 2006

Prečo je dobré privatizovať komunálne služby?

Košiciam hrozí tma, pretože firma zabezpečujúca verejné osvetlenie v meste sa nevie dohodnúť so samosprávou na podmienkach poskytovania služby. Alebo inak povedané, firma požaduje viac peňazí, ako je mesto ochotné vyčleniť na osvetlenie.

Je to pekný príklad toho, že ani tzv. outsourcingové poskytovanie komunálnych služieb sa nevyhne nedostatkom „verejného zlyhania“. Pravda, službu už nezabezpečujú neefektívni úradníci, ale stále tu existuje ich kontrola fungovania a rozhodovanie o pridelení možnosti poskytovania. Outsourcing, alebo zmluvné poskytovanie služby, môže zvýšiť počet potenciálnych poskytovateľov oprávnených poskytovať službu samosprávy, a znamená konkurenčné súperenie pre toto oprávnenie. Ale stále ostáva nedobrovoľné zdaňovanie ľudí, preto to nie je skutočná privatizácia. Poskytovanie služby zostáva politickou záležitosťou pretože samospráva a nie individuálny spotrebiteľ má kontrolu nad kvalitiou a kvantitou poskytovanej služby.

Pri skutočnej privatizácii cenový systém, racionálna alokácia zdrojov a suverenita spotrebiteľa nahrádzajú politickú kontrolu. Ľudia nie sú odkázaní na jedinú a tú istú službu, ale môžu si vyberať aká úroveň a typ služby im vyhovuje najlepšie.

Recept pre Košičanov? Ohláste privatizáciu „verejného“ osvetlenia a uvidíte, koľko záujemcov o poskytovanie sa nájde.