streda, decembra 03, 2008

Friedmanov peňažný omyl

Môžu za cyklickosť ekonomiky fluktuácie v raste (poklese) peňažného obeživa? Áno, aj. Môže tejto fluktuácii a tým aj boomu a pádu zabrániť centrálna banka tlačením konštantného objemu peňazí? Podľa Miltona Friedmana áno. Omyl. 

Friedman sa nazdával, že zachovaním určitej fixnej miery rastu (3-4 %) bude ekonomika rásť bez väčších výkyvov. Rakúska ekonomická škola však tvrdí, že boom (pád) nesúvisí len so samotným zvyšovaním (znižovaním) peňazí v obehu. Je daný rôznymi neproduktívnymi aktivitami, ktoré v čase zvyšovania vzniknú a v období znižovania musia zaniknúť. 

Friedmanom obhajovaná peňažná expanzia (tlačenie umelých papierikov z ničoho), hoci aj v minimálnej miere, bude stále vyvolávať tieto neproduktívne bublinové investície. Navyše, aj prax ukazuje, že akákoľvek centrálna banka na svete nie je schopná takéto pravidlo dodržať (FED sa o to snažil na začiatku 80. rokov) z politicko-mocenských dôvodov.Žiadne komentáre: