streda, októbra 12, 2005

Geografická lokalizácia a New Orleans

Od čoho závisí, v podmienkach ekonomickej slobody, či bude geografické územie vôbec osídlené a ako husto? Od toho, či subjektívne prínosy prevážia náklady. Príčinou toho, že nikto neobýva severný alebo južný pól, že hustota zaľudnenia na Sibíri, severnej Kanade alebo púštnych oblastiach je veľmi nízka, spočíva v jasnej prevahe nevýhod nad výhodami v týchto územiach.

Ak štát podporuje rozvoj a výstavbu sídiel v územiach, ktoré by si ľudia sami inak nevybrali pre obývanie, populácia sa nemôže geograficky a ekonomicky racionálne rozmiestňovať. Misalokácia osídľovania nastáva taktiež pri dotovaní poľnohospodárov, území postihovanými rôznymi prírodnými katastrofami – tornádami, pieskovými, či snehovými búrkami, požiarmi, atď...Obrovské sumy peňazí prúdia do týchto politických jurisdikcií a preto sa lokalizačné rozhodnutia vyznačujú nie takou mierou racionálnosti, ako keď ľudia znášajú všetky ich náklady.

Pri ohliadnutí sa späť a poučení z minulosti, „Big Easy“ možno zaradiť medzi tieto ostatné miesta: nie príliš chladné, alebo suché, ale príliš nízko položené pod úrovňou mora a preto nebezpečné z hľadiska hroziaceho zaplavenia.

Znamená to, že New Orleans má byť odsúdený na zánik v podmienkach slobodného podnikania? Je to celkom možné, ak by sa teraz mohlo začať úplne odznova. Ale nie nevyhnutné, berúc v úvahu obrovské investície do budov, ulíc, sietí... Hoci, keby vtedy boli vedomosti na takej úrovni ako teraz, žiadne mesto by nebolo založené južne od jazera Ponchartrain, nevyplýva z toho logicky, že by nemalo byť znova postavené – za reálnych predpokladov.

Je celkom možné, že je ekonomicky výhodné zachovať veľké ľudské sídlo na území dnešného New Orleansu. Čo však nemožno poprieť je fakt, že keď štát vstúpi do hry, ekonomická kalkulácia tohto druhu sa stáva nemožnou.

Čo hovorí Mises o výbere lokality:

Pokiaľ ide o výber lokality...najefektívnejšie v danej situácii sa javia nové objekty. Ale...zvažujúc kapitálové statky vyprodukované v minulosti za určitých okolností, technologicky najvýhodnejšia lokalita je ekonomicky nevýhodná. História a minulosť majú čo povedať. Ekonomická kalkulácia, ktorá ich nezohľadňuje, by bola chybná. Nežijeme tu len dnes, ale sme aj potomkami minulosti. Naše bohatstvo prichádza z minulosti a tento fakt má svoje dôsledky... Striktná racionálnosť núti podnikateľa pokračovať v produkcii v znevýhodnenom území... “

Najlepší spôsob ako určiť, či má alebo nemá byť N.O. zachovaný, je nechať toto rozhodnutie na slobodné podnikanie. Len samotní podnikatelia, na základe trhových cien, môžu racionálne posúdiť možnosti. Oni realizujú rozhodnutia s vlastnými peniazmi, alebo fondami im zverenými. Ak sa zmýlia, len oni budú poškodení. Nestiahnu ostatných so sebou.