štvrtok, augusta 10, 2006

Myšlienky sú našou najväčšou zbraňou

Každý človek zaoberajúci sa myšlienkami mal už isto niekedy nasledovnú skúsenosť. Začnete sa prudko zaujímať o nejakú oblasť. Začína to periodikami, ktoré čítate o niečo dôkladnejšie, potom sa ponoríte ešte hlbšie a začnete kupovať a hltať knihu za knihou.
Onedlho máte početnú a rozširujúcu sa knižnicu. Ovládate jazyk. Poznáte hráčov. Aplikujete myšlienky, aby ste pochopili svet. Ale stále sú tu medzery a vy nasávate a hltáte, aby ste ich zaplnili.
Jedného dňa narazíte na niečo úplne iné: knihu, ktorá nielen že zahŕňa všetko čo ste sa už naučili, ale prekonáva to v šírke a hĺbke. Žasnete nad tým, koľko času a energie ste mohli usporiť, keby ste na ňu narazili skôr. Myslenie vinúce sa knihou je tak strhujúce, že ostatní autori sa popri tom javia ako drobní hráči.
Okrem toho, autor vám sprístupňuje niečo, čo ste hľadali, ale nikdy nemohli nájsť a dokonca nevedeli, že existuje: precízne obhajovaný teoretický systém, ktorý premieňa rozptýlené kúsky znalostí na nepriestreľnú budovu myšlienok.
Ak témou, o ktorej hovoríme je ekonómia, kniha spájajúca toto všetko je Ľudské konanie od Ludwiga von Misesa. Aké to je náhodou naraziť na knihu prvý raz po rokoch čítania ekonómie? Predstavte si, že sa nachádzate vo veľkom, takmer tmavom sídle, nebyť nočných svetiel pri múre. Tušiac cestu pod sebou, od spínača ku spínaču zakopávate. Potom kráča niekto okolo a stlačí spínač, ktorým osvetľuje celý dom vnútri aj zvonka, vrátane územia v okolí. To je presne to, čo Ľudské konanie spôsobuje
Kniha má všetky črty najlepších pojednaní, ktoré vyšli predtým, ako napr. diela od J.B. Saya a Franka Fettera – dôkladné vysvetlenie vedúce čitateľa krok za krokom – ale zachádza oveľa ďalej, poskytujúc obrovský metodologický systém, ktorý ukazuje ako sa uberať v uvažovaní o ekonómii a jej vzťahu k sociálnym a prírodným vedám. Ponúka teóriu o teórii, použitia pre reálny svet a zároveň mnoho historických objasnení.
V čom spočíva hlavný prínos knihy? V ponímaní ekonómie ako špeciálnej vedy, ktorá skúma logické dôsledky skutočného konania, aby objasnila nemenné zákonitosti príčiny a následku. To je dôležité, pretože ľudia majú sklon robiť dve chyby týkajúce sa ekonómie.
Sú presvedčení, že to nie je veda, lebo sa zaoberá ľudskými bytosťami, alebo to je veda vyžadujúca pozitivistické metódy, ktoré nevysvetľujú ľudskú schopnosť vyberať medzi ekonomickými možnosťami. Žiadna z nich nie je obhájiteľná, ale tretia možnosť nie je všeobecne známa: vnímať úlohu ekonómie ako objavovanie, vysvetľovanie a aplikovanie ekonomických zákonitostí, ktoré stanovujú limity intelektuálnej a politickej predstavivosti a zároveň berú plný ohľad na realitu individuálnej voľby.
Na záver jedna rada. Ak čítate knihu prvý krát a ešte nemáte dostatočnú trpezlivosť pre podrobné metodologické argumenty, začnite stranou 200 a nechajte si ušetrenú časť na koniec. Je to prínosný postup pre viacerých ľudí.
Mises veril, že idey sú našou najlepšou zbraňou v zápase o slobodu. V tomto prípade je Ľudské konanie našim bojovým arzenálom. Je to vysoko sa týčiaci erb, takmer zázračný odkaz, ktorý tento veľký človek zanechal svetu. Mnohými generáciami bude naďalej čítaný a vnímaný ako obrovský úspech 20. storočia.


Llewellyn H. Rockwell, Jr. je prezidentom Ludwig von Mises Institute v Auburne, Alabama, editorom LewRockwell.com a autorom Speaking of Liberty.
(Preložené a skrátené z článku “Ideas Are Our Best Weapon”, publikovanom na stránke LewRockwell.com)