štvrtok, júla 20, 2006

Ako byrokracia nechtiac súkromné vlastníctvo ochránila

Aj keď zástancovia minimálneho štátu (ktorého úlohou by mala byť aj garancia súkromného vlastníctva) zrejme nebudú súhlasiť s nasledovným konštatovaním, ale stáva sa zriedka, že by štát v skutočnosti vystupoval ako ochranca majiteľov pozemkov. Mohli sa o tom presvedčiť napríklad obyvatelia obcí neďaleko Žiliny pri príchode automobilky KIA, obyvatelia Prešova pri výstavbe cestného obchvatu mesta a utvrdzujú sa o tom ľudia, ktorých obydlia sa nachádzajú „v ceste“ naplánovanej diaľnice. V týchto prípadoch sa štát nielen nespráva ako ochranca, ale mení sa na hlavného narušiteľa majetku občanov. A to všetko v mene „verejného záujmu“.

Ale občas sa dejú aj veci neočakávané a prekvapivé. Jedna taká (podľa reportáže TA3) sa udiala niekedy v 60-tich rokoch v obci Budkovce (pri Michalovciach). Tamojší úradníci (alebo skôr michalovskí a košickí) sa rozhodli, že je načase postaviť novú školu. Samozrejme, existujúce vlastnícke vzťahy ich nezaujímali, a tak si vyhliadli pľac situovaný na súkromných pozemkoch viacerých majiteľov. Tí zrejme nemali inú možnosť ako súhlasiť s vyvlastnením a „kompenzáciou“ v podobe niekoľko sto Kčs.

Čas plynul a podpisoval sa na stave školskej budovy, ktorá v súčasnosti vyžaduje rozsiahlejšiu rekonštrukciu. Pochopiteľne, obec nedisponuje dostatočným množstvom peňazí na opravu, veľmi rada teda využije možnosť ich získania od daňových poplatníkov krajín EÚ. Stačí napísať projekt s uvedením „správnych“ formulácií, ktoré zalahodia oku skúseného eubyrokrata.

Súčasťou predkladaného projektu má byť aj doklad o vlastníckom vysporiadaní nehnuteľnosti, teda musí byť vo verejnom vlastníctve. A tu nastáva zádrheľ. Čuduj sa svete, vlastníkom pozemku pod školou podľa listu vlastníctva z katastra sú stále tie isté súkromné osoby ako pred 30-timi rokmi. Rekonštrukcia školy je ohrozená! Bude štát vyvlastňovať druhý krát?

Prichádza mi na um parafráza vyslovená v jednom českom filme z tohto obdobia: „Kde asi tak súdruhovia spravili chybu?“