streda, mája 17, 2006

Myšlienka dna: digitálny štát

„Dnes – po viac ako 200 rokoch, keď už sme obklopení informačnou spoločnosťou, stojíme pred výzvou vytvorenia úplne novej - digitálnej tradície v administratíve. Ostáva nám len dúfať, že sa nájde politik, ktorý bude mať formát Márie Terézie a odvahu položiť základ, novú tradíciu správy vecí verejných – digitálny štát na ďalších 200 rokov."

- Lucia Mušková, generálna riaditeľka podujatia ITAPA.


„Štátna správa, teda riadenie vládneho donucovacieho aparátu, je nevyhnutne formalistická a byrokratická. Žiadna reforma nemôže odstrániť byrokratické črty štátnych úradov. Je zbytočné vyčítať im pomalosť a zdĺhavosť. Je márne lamentovať nad skutočnosťou, že vytrvalosť, pozornosť a usilovnosť priemerného úradníka je spravidla na nižšej úrovni ako človeka pôsobiaceho v súkromnej sfére. Nemá význam kritizovať pedantné dodržovanie rigídnych pravidiel a regulácií. Tieto pravidlá sú nevyhnutné, ak štátna správa nemá vykĺznuť z rúk vrcholných predstaviteľov moci a zvrhnúť sa na vládu podriadených úradníkov. Všetky tieto nedostatky sú súčasťou služieb, ktorých poskytovanie nemôže byť overené výkazom ziskov a strát.“
- Ludwig von Mises: "Byrokracia"

Správa vecí v digitálnej forme je určite užitočná a nevyhnutná. Ponechať ale ďalších 200 rokov spravovať tzv. „verejné“ záležitosti (ktoré sú v skutočnosti „osobnými“) vševedúcim štátom, by bolo prílišným hazardom. Aj keď by to mal byť digitálny štát.