štvrtok, apríla 06, 2006

Správa dna: ziskový úrad!

Myslíte si, že aj štátny úrad môže poskytovať služby ľuďom, a navyše tak kvalitne pokrývať ich potreby, že dosiahne zisk? Ak je vaša odpoveď kladná, potom doporučujem zopár titulov z knižnice rakúskych ekonómov, napr. Misesa, alebo Rothbarda.

Ak vaša odpoveď znie „je to nemožné“, tak sa pobavte na správe TASR (tá vychádza zo Správy o výsledku hospodárenia Úradu pre finančný trh za rok 2005, ktorú vláda vzala na vedomie):

„Úrad pre finančný trh vykázal k 31. decembru 2005 celkový zisk 51,406 milióna Sk. Náklady úradu dosiahli 113,942 milióna Sk a výnosy 165,348 milióna Sk. Zisk súvisel s vykonávaním činností spojených s rozbehom starobného dôchodkového sporenia. Výsledok ovplyvnila aj úspora nákladov, ktorá sa dosiahla tým, že úrad použitie rozpočtových nákladov podriadil kritériám hospodárnosti a efektívnosti.“

Aj skupina gangstrov špecializujúcich sa na kradnutie áut je celkom iste úspešná a zisková. Vďaka hospodárnej a efektívnej personálnej stratégii a prevádzke nedosahuje veľké výdavky. Tvoria ju najlepší z najlepších, fachmani vyznajúci sa vo svojom remesle. Čo na tom, že profit nebol dosiahnutý na základe dobrovoľnej výmeny, ale okradnutím iných ľudí...