pondelok, februára 20, 2006

Internet pre vyvolených

S blížiacim sa termínom predčasných parlamentných volieb sa stupňuje intenzita vládnych opatrení a návrhov, ktoré majú na zreteli len a len blaho občana. Najnovšie leží štátu na srdci pozdvihnutie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva zvýšením internetovej gramotnosti. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť priamym dotovaním užívateľov internetového pripojenia. Ako vždy, keď štát chce zlepšovať život ľudí, konečný dopad má práve opačný efekt.

V rámci projektu „Internet pre vzdelanie“ chce ministerstvo dopravy od apríla tohto roku dotovať nových užívateľov sumou 6016 Sk na osobu. Celkovo počas troch rokov by chceli štátni úradníci vytiahnuť z našich vrecák 240 miliónov korún.

Ak tu nebudeme teraz rozoberať škodlivosť akýchkoľvek štátnych dotácií (na inom mieste tohto blogu), spomínaný projekt má viacero vážnych trhlín spochybňujúcich naoko „dobrý“ úmysel vlády.

Termín siedmych dní, počas ktorých sa mohli poskytovatelia internetu prihlásiť do projektu, je menej ako krátky. Mimochodom, vypršal 17. februára. Rýchlosť prenosu dát internetom je stanovená na minimálne 512/128 kbit/s. Poskytovateľ musí zložiť bankovú kauciu milión korún. Konečná cena poskytovanej služby má byť vyššia ako 260 Sk a nižšia ako 734 Sk za mesiac. K týmto značne diskriminačným podmienkam ešte čerešnička na torte. Ak máte menej ako 15 a viac ako 25 rokov, zabudnite na dotovaný internet. Cieľová skupina obyvateľstva, ktorá má nárok na príspevok, sa nachádza práve v tomto intervale. Väčšina kritérií je teda pripravená pre veľkých providerov a znemožňuje konkurenciu menších lokálnych poskytovateľov.

Štátne dotovanie prispeje k ďalšiemu narušeniu už aj tak deformovanému trhu poskytovateľov internetového pripojenia. Dôsledky obmedzovanej konkurencie a súťaživosti poznáme. Lacný a kvalitný internet bude vždy šírený prostredníctvom trhu, nie štátu.